خیار و درار

خیار و درار

20/000

ماهی شور

ماهی شور

23/000

ماهی دودی

ماهی دودی

23/000

سیر ترشی

سیر ترشی

15/000

ماست خیار

ماست خیار

30/000

ماست چکیده

ماست چکیده

27/000

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان

30/000

زیتون پرورده

زیتون پرورده

32/000

سینی مزه

سینی مزه

38/000

(سیرترشی،زیتون پرورده، بورانی بادمجان)

سوپ

سوپ

25/000

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial